×
Zamawiaj bezpiecznie ON-LINE z domu a my błyskawicznie zrealizujemy Twoje zamówienie!
Witamy w sklepie HappyTime
Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

Zwroty, wymiana, reklamacje

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ZWROTY

Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

 1. Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, na przykład na jeden z poniższych sposobów:
  1. wypełniając formularz zwrotu i załączając go do przesyłki z produktem. Zwracany produkt oraz wypełniony formularz należy wysłać pod adres: HAPPY TIME ul. Dąbska 18N/LU11 31-572 Kraków;
  2. korzystając z formularza elektronicznego, w szczegółach danego zamówienia. Zwracany produkt należy wysłać pod adres: HAPPY TIME ul. Dąbska 18N/LU11 31-572 Kraków;
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa zwrotu.
 4. Przesyłka powinna być wysłana na nasz adres na adres HAPPY TIME ul. Dąbska 18N/LU11, 31-572 Kraków. Zalecamy, aby była to przesyłka rejestrowana.
 5. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
 6. Produkty powinny być odpowiednio zapakowane oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem.
 7. Zawarte wyżej informacje dotyczące konsumenta stosuje się również do kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 Formularz elektroniczny dla zamówień złożonych po 28.05.2020  Formularz PDF dla zamówień złożonych przed 28.05.2020
 Formularz zwrotu - Elektroniczny Formularz zwrotu - PDF

WYMIANA

 1. Chęć wymiany należy zgłosić do 30 dni (wypełnić i wysłać drogą elektroniczną formularz wymiany), natomiast produkt należy odesłać do 31 dni od otrzymania przesyłki.
 2. Przesyłka powinna być wysłana jako przesyłka rejestrowana.
 3. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
 4. Produkty powinno być odpowiednio zapakowane oraz zabezpieczone.
 5. Procedura wymiany dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem).
Formularz wymiany PDF 
Formularz wymiany

REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Przesyłka powinna być wysłana na adres HAPPY TIME ul. Dąbska 18N/LU11 31-572 Kraków. Zalecamy, aby była to przesyłka rejestrowana.
 2. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
 3. Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym. W przypadku wpłat przez system płatności PayU na numer konta z jakiego wpłata dotarła. W innych przypadkach na numer konta podany w formularzu oraz protokole zwrotu.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od zgłoszenia.
 5. Reklamacje sprzętu rozpatrywane są zgodnie z ustawą Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Podstawowe uprawnienia kupującego w związku z reklamacją produktu

Uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że masz możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

1) Grupa: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienimy wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usuniemy.

Ważne! Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już przez nas wymieniony lub naprawiany albo jeżeli nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez nas zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.

Ważne! Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

2) Grupa: naprawa/wymiana

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia Twojemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Zgłoszenie reklamacyjne
Zgłoszenie reklamacyjne PDF

Menu

Ustawienia

?action=noscript&dt=9&cid=1652

Stwórz darmowe konto, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się

Utwórz bezpłatne konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zaloguj się